• Dicht bij de natuur en de lokale mensen
 • Kennis maken en leren van andere culturen
 • Vrijheid en respect
 • Grensverleggend
 • Geen overbodige luxe
 • Bezoeken (en indien mogelijk en gewenst meehelpen bij) van (christelijke) projecten
 • Interesse in de ander - we zijn immers samen onderweg
 • Flexibiliteit - het leven gaat immers niet op rolletjes
 • Respect voor iedereen - we zijn nu eenmaal allemaal verschillend
 • Een goede gezondheid - we ondernemen best wat met elkaar
 • Reizen worden aangepast op individuele en/of groepswensen
 • Activiteiten en uitdagingen, zwaarte en intensiteit worden in overleg vastgesteld
 • Vertrekdata zijn in overleg

Usafiri betekent in het Swahili 'op doorreis'.

We zijn allemaal op reis. Vanuit het verleden zijn we onderweg naar de toekomst. In het heden leven we samen met heel veel andere mensen op deze wereld. We zijn hier op aarde onder heel verschillende omstandigheden: in rijkdom, in armoede, in koude, in warmte, op grote hoogte, in uitgestrekte vlaktes, in vrijheid of in eenzaamheid, in overbevolkte steden en lege gebieden. Usafiri wil je dichter bij onze medemens brengen. In de ontmoeting met onze naaste willen we van elkaar leren en ons verwonderen.

Usafiri wordt georganiseerd door Mark Gerritsen.

Mark werkt in het onderwijs. Ook heeft hij 7 jaar met zijn gezin in Ethiopië gewerkt en gewoond tussen de lokale mensen. Mark houdt van mensen en andere culturen met hun gewoontes. Hij gaat uitdagingen niet uit de weg. De natuur als Gods schepping verwondert hem. Mark wil graag andere mensen laten delen in de veelkleurigheid van deze wonderlijke wereld en mensen in contact met elkaar brengen.